LiDAR

Dysponujemy skanerem LiAir V70 pod DJI M300RTK oraz DJI M600Pro

Kamery RGB

Mamy możliwość pozyskania danych za pomocą kamer DJI X3; DJI X5R; DJI P1

Sensory multi i hiperspectralne

Naloty spektralne wykonujemy przy wykorzystaniu sensorów Sequoia; MicaSense RedEdge-MX Dual; Headwall Photonics Nano-Hyperspec 

Szerokie zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych pozwala na pozyskanie bardzo dokładnych danych pomocnych podczas analizy, planowania prac budowalanych, ekspertyzy stanu budynków, sieci przesyłowych, linii energetycznych, masztów telekomunikacyjnych, kominów, turbin wiatrowych czy farm fotowoltaicznych. To wszystko jest w zasięgu naszych mozliwości dzięki rozbudowanej flocie SBSP i dzięki szerokiej gamie sensorów jakie posiadamy pod UAV.

Wykonujemy naloty fotogrametryczne, inspekcje, dokumentujemy postępy prac na budowie, przeprowadzamy inwentaryzację, badamy wskaźniki NDVI, skanujemy… Wszystko to z użyciem odpowiednich sensorów: LiDAR, multi i hyperspectralnych, kamer RGB.

Wielowirnikowce dają nam możliwość uzyskania niepowtarzalnych ujęć w miejscach, gdzie klasyczne statki powietrzne nie mogą lub nie są w stanie dotrzeć. Niewielkie rozmiary dronów pozwalają na zdjęcia w centrach miast, między budynkami oraz w ich wnętrzu. 

Dzięki naszym statkom macie Państwo możliwość monitorowania imprez masowych, sieci przesyłowych, ciągów komunikacyjnych, relacjonowania gorących wydarzeń bieżących czy zebrania dokumentacji prowadzonych inwestycji.

Współpracujemy ze Służbami Państwowymi, Wojskiem, Lasami Państwowymi, Parkami Narodowymi, Uczelniami Wyższymi i Geodetami. Wykonujemy naloty dla PGNiG, GDDKiA oraz dla Biur Projektowych. Realizujemy projekty B+R.

SZTUCZNA INTELIGENCJA W LASACH – „Doskonalenie metod akwizycji i przetwarzania danych teledetekcyjnych z bezzałogowych platform latających UAV”

W ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych z programu Szybka Ścieżka NCBiR, firma Dragonfly Vision w konsorcjum z Politechniką Warszawską stworzyła system oparty na usłudze inwentaryzacji obszarów zadrzewionych z wykorzystaniem danych z bezzałogowych platform latających UAV.
Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Żednia oraz Biebrzańskiego Parku Narodowego firma przez trzy lata mogła prowadzić badania na terenach leśnych w udostępnionych obszarach testowych o zróżnicowanym drzewostanie, gdzie już wcześniej były prowadzone prace badawcze. Badania prowadzone były w kooperacji z ekspertami z zakresu leśnictwa z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku.

Dzięki nowoczesnym danym o wysokiej rozdzielczości i dużej szczegółowości – skanowanie laserowe i zdjęcia wielospektralne wykonywane są szeroko zakrojone analizy drzewostanów. Ze względu na dużą objętość pozyskiwane dane są przetwarzane w komponencie BigData.
Na podstawie chmur punktów pozyskanych w drodze skanowania laserowego z drona generowany jest model koron drzew i obliczane liczne statystyki (np. rastry wysokości, gęstości punktów), które w późniejszym etapie wykorzystywane są do klasyfikacji gatunków. W chmurze punktów wykrywane są także wierzchołki drzew, a następnie segmentowane są pojedyncze drzewa

DEMO PLATFORMY

Na podstawie zintegrowanych danych (zdjęć wielospektralnych i skanowania laserowego) wykonywana jest automatyczna klasyfikacja gatunków drzew z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego. Proces analizy danych jest zautomatyzowany, a dane w systemie mogę być przetwarzane bez względu na termin ich pozyskania. Dane i wyniki tych opracowań wizualizowane są w systemie, do którego dostęp użytkownik uzyskuje przez przeglądarkę internetową.

W systemie możliwe jest jednoczesne wyświetlanie danych wysokościowych, spektralnych i wektorowych, np. zasięgów koron drzew wraz z wielospektralną ortofotomapą i modelem koron drzew. Obliczane i wizualizowane są także wskaźniki roślinności, które zostały przez specjalistów wskazane jako najbardziej wartościowe w kontekście analizy roślinności. W systemie możliwa jest także wizualizacja chmury punków ze skanowania laserowego oraz dostępne są narzędzia do wykonywania pomiarów, np. wysokości drzewa na podstawie chmury punktów.

Usługa stworzona w ramach projektu jest dedykowana wszystkim podmiotom zarządzającym zielenią, zarówno na małych (np. parki miejskie), jak i na dużych obszarach (np. nadleśnictwa). Opracowana usługa może znaleźć w szczególności zastosowanie dla drzewostanów o mniejszej powierzchni, fragmentów parków narodowych, pojedynczych nadleśnictw, dla których oddzielne lub kilkukrotne wykonanie nalotów samolotami w ciągu roku jest nieekonomiczne.

PROJEKTY B+R

Miło nam poinformować, że Dragonfly Vision otrzymało dofinansowanie na realizację projektu B+R. Projekt będzie realizowany we współpracy z Wydziałem Geodezji i Kartografii PW.
Doskonalenie metod akwizycji i przetwarzania danych teledetekcyjnych z bezzałogowych platform latających UAV, dotyczy badań nad możliwością wykorzystania skanerów laserowych oraz kamer multi- i hiperspektralnych w analizie terenów zadrzewionych.
W ciągu całego projektu wykonanych zostanie kilkanaście nalotów nad tymi samymi obszarami testowymi na obszarze Nadleśnictwa Żednia oraz Biebrzańskiego Parku Narodowego, zarówno w porze ulistnienia, jak i bezlistnej.

Oprogramowanie i aplikacje

W naszej codziennej pracy korzystamy z aplikacji i oprogramowania dedykowanego do opracowywania pozyskanych danych. Pracujemy na wydajnych maszynach roboczych, które gwarantują szybkie opracowanie pozyskanych danych i dostarczenie do odbiorcy końcowego.

Nasi Piloci mają do dyspozycji mobilne centrum operacyjne (MOC), są w stanie pracować w każdym terenie i w każdym miejscu naszego kraju. MOC jest całkowicie niezależną serwisowo, technicznie, energetycznie, sanitarnie i hotelowo jednostką. Mamy możliwość przesyłania surowych danych do klienta bezpośrednio z miejsca ich pozyskania. To wszystko sprawia, że nie tracimy cennego czasu w poszukiwaniu noclegu, miejsca gdzie możemy mieć dostęp do sieci internet czy energii aby naładować pakiety do naszych bezzałogowych statków powietrznych. 

Portfolio

Kontakt

ul.Zwycięstwa 1 
05-120 Legionowo
pon-pt 10:00 – 18:00
tel. +48 502 637 591

BIURO w Legionowie

office@dragonflyvision.pl

ul.Lipowa 4 lok 220
15-427 Białystok
pon-pt 10:00-18:00
tel. +48 502 637 591

BIURO w Białymstoku

office@dragonflyvision.pl

NASZ ZESPÓŁ

Jarosław Czajka

CEO

Katarzyna Czajka

R&D Engineer
Pilot UAV

Bernard Czajka

Informatyk 
Pilot UAV

Magdalena Pilarska – Mazurek

R&D Engineer

Geoinformatyk

Przemysław Banat

Geoinformatyk